RUTAN2BNGANJUK (Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan pemasyarakatan bagi narapidana dan pelajar serta pelayanan lembaga pemasyarakatan sebagai wujud pelaksanaannya. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk terletak di Jalan Supriyadi No.09 Eks. Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk di dirikan 1886 oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Unit Pelaksana Teknis yang berdiri di atas lahan seluas 6.530 m2 dan luas bangunan 2.224 m2 ini mempunyai daya tampung 119 orang. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang telah melaksanakan program pelatihan terhadap narapidana di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk. Pelaksanaan pembinaan ini tidak lepas dari peran petugas dalam melakukan pembinaan dan peran serta aktif narapidana serta ketersediaan sarana dan prasarana di Rutan Negara Kelas IIB Nganjuk.